Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
599

VII C 1470/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-05-13

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 1470/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2013 r. Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w Legnicy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Gmitrowska-Halla Protokolant: stażysta Daria Strelecka po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. M. i K. M. o zapłatę I zasądza od pozwanych A. M. i K. M. solidarnie na rzecz strony powodowej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 113,13 zł (słown
Czytaj więcej»

VII C 1480/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2015-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 1480/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2014 r. Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Mariola Artymowicz po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w L. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 214 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania
Czytaj więcej»

VII C 1484/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-01-11

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 1484/12 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Oszczęda Protokolant: st. sekr. sądowy Alicja Wojdyło po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa Gmina L. - Zarządu (...) w L. przeciwko pozwanej W. M. o eksmisję I. nakazuje pozwanej W. M. , aby opuścił, opróżniła i wydała stronie powodowej Gminie L. – Zarządowi (...) w L. loka
Czytaj więcej»

VII C 1514/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 1514/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Murawska Protokolant: stażysta Magdalena Opała po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) S.A. w Ł. odszkodowania za szkody na osobie I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda J. P. kwotę 16.000 złotych (słownie: szesnaście tysięcy złotyc
Czytaj więcej»

VII C 1578/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Sygn. akt: VII C 1578/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Edyta Sobecka po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) SA o zapłatę 1 zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 1600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 20.07.2010 r. do d
Czytaj więcej»

VII C 1589/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-09-26

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 1589/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2013 r. Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Murawska Protokolant: sekr. sądowy Mariola Artymowicz po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. S. (1) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki A. S. (1) kwotę 7 000 zł (słownie: sied
Czytaj więcej»

VII C 1601/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII Cupr 1601/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa Gminy L. – Zarządu (...) w L. przeciwko K. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. Z. na rzecz strony powodowej Gminy L. – Zarządu (...) w L. kwotę 9.271,15 zł (dziewięć tysięcy dwieście siedemdzie
Czytaj więcej»

VII C 1618/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-05-22

Data publikacji: 2014-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 1618/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 maja 2013 r. Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w Legnicy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Urszula Stawarz po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. J. kwotę 8.166,26 zł. (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złot
Czytaj więcej»

VII C 1638/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 1638/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2014 r. Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. W. kwotę 2.565,43 zł (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 43/100) z odsetkam
Czytaj więcej»

VII C 1639/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-07-30

Data publikacji: 2014-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 1639/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Murawska Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. P. i A. P. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powodów uprawnionych solidarnie: K. P. oraz A. P. kwotę 3.848,62 złote (słow
Czytaj więcej»