Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
601

I C 1098/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-06-16

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1098/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa powódki A. T. przeciwko stronie pozwanej Č. P. `ovna A. S. z siedzibą w P. prowadząca działalność w Polsce poprzez Č. P. `ovna Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w W. o zapłatę
Czytaj więcej»

I C 1186/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1186/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa H. A. z siedzibą w S. przeciwko H. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej H. S. na rzecz strony powodowej H. A. z siedzibą w S. kwotę 5.490,27 zł złotych (pięć tysięcy czterysta dziewi
Czytaj więcej»

I C 1186/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 1186/16 UZASADNIENIE Strona powodowa H. A. w S. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanej H. S. kwoty5.490,27 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwot: -3.257,00 zł od dnia 22.12.2012 r. do dnia zapłaty, -2.143,27 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. W uzasadnieniu podała , że nabyła wierzytelność G. M. Bank w stosunku do pozwanej a wynikająca z umowy kredytu nr (...) , w kwocie : naleznośc główna 3.257 zł , odsetki od należności głównej 2.143,27 zł ora
Czytaj więcej»

I C 1220/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Opała po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda D. S. kwotę 17.799,69 złotych (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewi
Czytaj więcej»

I C 1220/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-06-14

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1220/16 UZASADNIENIE Powód D. S. w pozwie skierowanym przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. w W. wniósł o zasądzenie kwoty 18.043,53 zł wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu podał, że żądana kwota stanowi różnicę między wypłaconym mu odszkodowaniem a należnym w związku z uszkodzeniem w wyniku wypadku samochodu osobowego, stanowiącego jego własność. W dniu 29 marca 2016r. Sąd Rejonowy w Legnicy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sp
Czytaj więcej»

I C 1238/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-07-07

Data publikacji: 2016-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1238/16 UZASADNIENIE pkt II wyroku zaocznego z dnia 23 czerwca 2016 r. W pozwie wniesionym w dniu 28 kwietnia 2016 roku a skierowanym przeciwko R. Z. strona powodowa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kwoty 11.233,87 złotych wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie, które na dzień wniesienia pozwu wynoszą 14% w skali
Czytaj więcej»

I C 1346/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-05-26

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1346/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Opała po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S. A. w W. na rzecz powoda A. Z. kwotę 2 141,60 złotych (dwa tysiące sto czterdzieści jeden złotych 60/100 gro
Czytaj więcej»

I C 1378/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-09-22

trafność 100%

Sygn. akt: I C-upr 1378/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa powódki/pozwanej wzajemnej J. S. przeciwko pozwanej/powódce wzajemnej I. K. (1) o zapłatę oraz pozwanej/powódki wzajemnej I. K. (2) przeciwko powódce/pozwanej wzajemnej J. S. o nakazanie
Czytaj więcej»

I C 1416/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-10-21

Data publikacji: 2017-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1416/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 21 października 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa P. M. na rzecz którego działa Prokurator Prokuratury Rejonowej w Legnicy przeciwko K. / (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. o uznanie czynności sprawnej za nieważną I uznaje za
Czytaj więcej»

I C 30/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C-upr 30/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej (...) S.a r.l w Luxembourgu przeciwko pozwanemu Ł. D. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I Cupr 30/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) .á r.l. w Luksemburgu w pozwie
Czytaj więcej»