Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
624

I C 30/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-02-04

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C-upr 30/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej (...) S.a r.l w Luxembourgu przeciwko pozwanemu Ł. D. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I Cupr 30/14 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) .á r.l. w Luksemburgu w pozwie
Czytaj więcej»

I C 44/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-02-18

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Sygn. I C-upr 44/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej Gminy L. - Zarządu (...) w L. przeciwko pozwanej G. C. o eksmisję I nakazuje pozwanej G. C. , aby opuściła, opróżniła i wydała stronie powodowej Gminie L. - Zarządowi (...) w
Czytaj więcej»

I C 61/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-03-08

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 61/17 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dnia 29 lipca 2016r. strona powodowa Agencja Nieruchomości Rolnych w W. Oddział Terenowy we W. wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego L. Z. kwoty 2.211,26 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 2.187 zł od dnia 09 października 2014 r. do dnia zapłaty i od kwoty 24,26 zł od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. Ponadto strona powodowa domagała się zasądzenia na jej rzecz od pozwanego kosztów postępowania są
Czytaj więcej»

I C 61/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-02-27

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 61/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa - Jerka Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Majchrzak po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. Oddział Terenowy we W. przeciwko L. Z. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 1.217 złotych tytułem
Czytaj więcej»

I C 108/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-07-25

Data publikacji: 2013-11-16

trafność 100%

Sygn. akt: I C 108/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: Stażysta Alina Stefaniuk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa powódki J. K. przeciwko pozwanym: Gminie L. - Zarządowi (...) w L. i J. S. o ustalenie I ustala nieistnienie stosunku najmu lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w L. przy ul. (...) pomiędzy pozwany
Czytaj więcej»

I C 162/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 162/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 28 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Majchrzak po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. przeciwko stronie pozwanej Gminie M. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy M. na rzecz strony powodowej Skar
Czytaj więcej»

I C 162/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 162/16 UZASADNIENIE Strona powodowa Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w pozwie skierowanym przeciwko Gminie M. domagała się zasądzenia kwoty 17 967,83 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 05.12. 2015 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że w dniu 25 lutego 2014 roku została wydana decyzja Wojewody (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi (...) N. – L. ”. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu
Czytaj więcej»

I C 228/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-07-04

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 228/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa powoda R. T. przeciwko pozwanemu R. F. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 617,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt I C 228/13
Czytaj więcej»

I C 64/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-04-25

Data publikacji: 2013-08-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C-upr 64/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej Gminy L. - Zarządu (...) w L. przeciwko pozwanym A. K. (1) , R. K. oraz małoletnim E. K. i H. K. reprezentowanym przez matkę A. K. (1) o eksmisję I nakazuje pozwanym
Czytaj więcej»

I C 104/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-04-01

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C-upr 104/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. przeciwko pozwanej F. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej F. B. na rzecz strony po
Czytaj więcej»