Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
612

I C 576/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2015-04-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 576/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej Gminy L. - Zarządu Dróg Miejskich w L. przeciwko pozwanym T. D. i Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanych T. D. i Towarzystwa (...) Spółki
Czytaj więcej»

I C 643/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-06-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 643/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa powoda M. S. przeciwko stronie pozwanej (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 4 500,00 zło
Czytaj więcej»

I C 667/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 667/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S. A. we W. przeciwko A. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. S. na rzecz strony powodowej (...) Bank S. A. we W. kwotę 1.279,17 złotych (tysiąc dwieście siedemdziesiąt dz
Czytaj więcej»

I C 667/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 667/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 września 2015 r. powód (...) Bank S.A. we W. wniósł o zasądzenie od pozwanych A. S. oraz Z. J. (1) kwoty 2.558,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 2.472,19 zł od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. Powód wskazał, że dochodzona pozwem kwota stanowi niespłaconą wierzytelność z tytułu umowy kredytu udzielonej Z. J. (2) w dniu 15 czerwca 2009r. Pozwana zmarła w dniu 18 marca 2011r. w związku z czym powód z
Czytaj więcej»

I C 668/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2018-10-18

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygn. akt: I C 668/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karolina Krzemińska Protokolant: sekr. sąd. Karolina Sobecka po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. w Legnicy sprawy z powództwa A. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę kwoty 40 000 zł oraz sprawy z powództwa M. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłat
Czytaj więcej»

I C 757/09

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-05-09

Data publikacji: 2013-08-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 757/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej (...) Banku Spółki Akcyjnej w K. przeciwko pozwanemu R. G. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 06 kwietnia 2010r., sygn. akt I C 757/09; II oddala p
Czytaj więcej»

I C 768/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-02-19

Data publikacji: 2013-10-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 768/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa powódki B. J. przeciwko stronie powodowej Gminie L. - Zarządowi (...) w L. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 180,00 zł tytułem zwrotu kosz
Czytaj więcej»

I C 1028/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-12-17

Data publikacji: 2014-11-21

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1028/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa powodów T. J. i W. J. przeciwko stronie pozwanej (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powodów T. J. i W. J. solidarnie kwo
Czytaj więcej»

I C 878/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2021-01-18

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 878/20 upr. UZASADNIENIE W pozwie z 18 maja 2020 r. strona powodowa (...) S.A. w B. wystąpiła przeciwko pozwanej M. C. o zapłatę kwoty 5.868,13 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 maja 2020 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu podniosła, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. zawarła z pozwaną umowę pożyczki gotówkowej nr (...) na mocy
Czytaj więcej»

I C 522/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 522/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. O. kwotę 6.400,00 złotych (sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) wraz z od
Czytaj więcej»