Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
630

I C 397/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-10-29

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 397/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Sylwia Kolasa-Barczyńska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 29 października 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa małoletniego J. U. (1) reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego matkę J. U. (2) przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony powodowej (...) Spółk
Czytaj więcej»

I C 430/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-10-28

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 430/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w L. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: Sekretarz sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 26 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. U. przeciwko pozwanemu (...) S.A. w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powódki J. U. kwotę 25.696,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sz
Czytaj więcej»

I C 104/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-04-01

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Sygn. akt: I C-upr 104/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w K. przeciwko pozwanej F. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej F. B. na rzecz strony po
Czytaj więcej»

I C 162/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-10-17

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 162/16 UZASADNIENIE Strona powodowa Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w pozwie skierowanym przeciwko Gminie M. domagała się zasądzenia kwoty 17 967,83 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 05.12. 2015 roku do dnia zapłaty. W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że w dniu 25 lutego 2014 roku została wydana decyzja Wojewody (...) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi (...) N. – L. ”. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu
Czytaj więcej»

I C 162/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 162/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 28 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Majchrzak po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. przeciwko stronie pozwanej Gminie M. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy M. na rzecz strony powodowej Skar
Czytaj więcej»

I C 108/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-07-25

Data publikacji: 2013-11-16

trafność 100%

Sygn. akt: I C 108/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: Stażysta Alina Stefaniuk po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa powódki J. K. przeciwko pozwanym: Gminie L. - Zarządowi (...) w L. i J. S. o ustalenie I ustala nieistnienie stosunku najmu lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w L. przy ul. (...) pomiędzy pozwany
Czytaj więcej»

VIII K 841/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2013-08-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VIII K 841/12 4 Ds. 596/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Czyżycka Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Kudłaty przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy Grzegorza Smoszny po rozpoznaniu dnia 27 marca 2013r. sprawy przeciwko: K. S. ur. (...) w L. syna L. i E. oraz A. F. (1) ur. (...) w L. syna K. i B. oskarżonym o to, że: działając wspólnie i
Czytaj więcej»

VIII K 859/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2013-04-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VIII K 859/12 2 Ds. 632/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Paweł Sosa Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Mazan bez udziału prokuratora po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19.12.2012r. sprawy: 1. M. M. córki T. i B. ur. (...) w L. 2. J. M. syna J. i G. ur. (...) w L. oskarżonych o to, że w dniu 23 lipca 2012r. w L. przy ul. (...) , z terenu wejścia do pomieszczenia
Czytaj więcej»

VIII K 896/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2013-08-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VIII K 896/12 4 Ds. 549/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Czyżycka Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Kudłaty bez udziału Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy po rozpoznaniu dnia 5 grudnia 2012r. sprawy przeciwko: J. R. ur. (...) w L. syna S. i R. oskarżonemu o to, że : w dniu 20 lipca 2012r. w miejscowości S. , ul. (...) , w pomieszczeniu gospoda
Czytaj więcej»

VIII K 921/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-04-30

Data publikacji: 2014-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VIII K 921/13 4 Ds. 943/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Barbara Ignaczewska Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Kudłaty bez udziału prokuratora po rozpoznaniu dnia 23 kwietnia 2014r. sprawy przeciwko: M. O. ur. (...) w L. syna L. i J. oskarżonemu o to, że : w dniu 25.09.2013r. w L. kierując samochodem marki V. (...) rej. (...) jadąc ul. (...) w kierunku S. um
Czytaj więcej»