Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
613

I C 365/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-01-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 365/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 15 września 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa powoda A. C. przeciwko stronie pozwanej (...) Spółce Akcyjnej w W. przy udziale interwenienta ubocznego Wojewódzkiego Szpitala (...) w L. o zapłatę I zasądza od strony pozw
Czytaj więcej»

I C 358/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-08-07

Data publikacji: 2014-11-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 358/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa powoda Z. Z. przeciwko stronie pozwanej (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 25 czerwca 2013r. w całości; II zasądza od strony pozwanej (...) Spółki
Czytaj więcej»

I C 374/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-02-28

Data publikacji: 2013-08-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 374/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa powoda T. O. przeciwko stronie pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. o zadośćuczynienie I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna V. (...) w W. na rzecz powoda T. O. kwotę 2 5
Czytaj więcej»

I C 366/20

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2021-02-22

Data publikacji: 2021-04-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 366/20 UZASADNIENIE Powód B. C. wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwoty 4.791,83 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28.10.2017 r. W uzasadnieniu podał , że w dniu 15.10.2017 r. uległ uszkodzeniu jego samochód marki A. nr rej. (...) w trakcie korzystania z usługi myjni automatycznej (...) a odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki tego zdarzenia ponosi strona pozwana , u którego był ubezpieczony w zakresie OC sprawca szkody. Nadto podał , że s
Czytaj więcej»

I C 388/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2017-04-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 388/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa T. K. przeciwko stronie pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda T. K. kwotę 4 885,84 złotych (cztery tys
Czytaj więcej»

I C 667/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 667/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S. A. we W. przeciwko A. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. S. na rzecz strony powodowej (...) Bank S. A. we W. kwotę 1.279,17 złotych (tysiąc dwieście siedemdziesiąt dz
Czytaj więcej»

I C 811/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2012-12-19

Data publikacji: 2013-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 811/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Jacek Martka Protokolant: stażysta Alina Stefaniuk po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 r. w Legnicy sprawy z powództwa Gminy L. - Zarządu (...) w L. przeciwko D. K. o zapłatę na skutek sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 04 maja 2010r. w sprawie o sygn. akt I Nc 1062/10 I oddala powództ
Czytaj więcej»

I C 878/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2021-01-18

Data publikacji: 2021-02-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt I C 878/20 upr. UZASADNIENIE W pozwie z 18 maja 2020 r. strona powodowa (...) S.A. w B. wystąpiła przeciwko pozwanej M. C. o zapłatę kwoty 5.868,13 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie od 6 maja 2020 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu podniosła, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. zawarła z pozwaną umowę pożyczki gotówkowej nr (...) na mocy
Czytaj więcej»

I C 522/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 522/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. O. kwotę 6.400,00 złotych (sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) wraz z od
Czytaj więcej»

I C 506/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-08-27

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 506/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa powoda M. B. przeciwko stronie pozwanej Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna w W. (poprzednio (...) Spółka Akcyjna w W. ) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony
Czytaj więcej»