Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
613

I C 494/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-08-27

Data publikacji: 2013-11-16

trafność 100%

Sygn. akt: I C-upr 494/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej Gminy L. – Zarządu (...) w L. przeciwko pozwanej H. K. (1) o eksmisję I nakazuje pozwanej H. K. (1) , aby opuściła, opróżniła i wydała stronie powodowej Gminie L. –
Czytaj więcej»

I C 506/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-08-27

Data publikacji: 2014-01-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 506/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa powoda M. B. przeciwko stronie pozwanej Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna w W. (poprzednio (...) Spółka Akcyjna w W. ) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony
Czytaj więcej»

I C 522/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 522/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa A. O. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. O. kwotę 6.400,00 złotych (sześć tysięcy czterysta złotych 00/100) wraz z od
Czytaj więcej»

I C 565/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 565/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Opała po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa I. R. przeciwko (...) S. A. w K. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S. A. w K. na rzecz powódki I. R. kwotę 207.569,00 złotych (dwieście siedem tysięcy pięćset sześćdziesi
Czytaj więcej»

I C 635/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-11-09

Data publikacji: 2020-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 635/16 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 30 lipca 2015 r. powód Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) w L. wniósł o zasądzenie solidarne od pozwanych H. S. , M. S. oraz B. S. kwoty 3.308,78 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot wskazanych w piśmie oraz kosztów postępowania. Powód wskazał, iż dochodzona pozwem kwota stanowi sumę nieuiszczonych przez pozwanych opłat z tytułu eksploatacji lokalu mieszkalnego (centralnego ogrzewania), znajdującego się w jego zasobach, położonego przy ul
Czytaj więcej»

I C 630/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-09-26

Data publikacji: 2014-08-07

trafność 100%

Sygn. akt: I C-upr 630/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013 r. w Legnicy sprawy z powództwa strony powodowej Wojewódzkiego Szpitala (...) w L. przeciwko pozwanemu K. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. K. na rzecz strony powodowej Wojewódzkiego Szpitala (...) w L. kwotę
Czytaj więcej»

I C 643/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-03-20

Data publikacji: 2014-06-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 643/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Tabor-Wytrykowska Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Jagiera po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2014 r. w Legnicy sprawy z powództwa powoda M. S. przeciwko stronie pozwanej (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 4 500,00 zło
Czytaj więcej»

I C 667/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-09-14

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 667/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Legnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S. A. we W. przeciwko A. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. S. na rzecz strony powodowej (...) Bank S. A. we W. kwotę 1.279,17 złotych (tysiąc dwieście siedemdziesiąt dz
Czytaj więcej»

I C 667/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 667/16 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 11 września 2015 r. powód (...) Bank S.A. we W. wniósł o zasądzenie od pozwanych A. S. oraz Z. J. (1) kwoty 2.558,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 2.472,19 zł od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. Powód wskazał, że dochodzona pozwem kwota stanowi niespłaconą wierzytelność z tytułu umowy kredytu udzielonej Z. J. (2) w dniu 15 czerwca 2009r. Pozwana zmarła w dniu 18 marca 2011r. w związku z czym powód z
Czytaj więcej»

I C 668/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2018-11-06

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powód A. K. wystąpił z powództwem przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. domagając się zasądzenia kwoty 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią swojej synowej wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 4800 zł. W uzasadnieniu podał, że w dniu 22 grudnia 2004 r. doszło do zdarzenia drogowego, w trakcie którego kierując
Czytaj więcej»