Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
633

VII C 528/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-11-12

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 528/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. T. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w L. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 197,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. sygn. akt V
Czytaj więcej»

I C 3411/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2019-01-04

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

UZASADNIENIE Powodowie E. K. i R. G. wystąpili z powództwem przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. solidarnie kwoty 16 250 zł, w tym 15 800 zł tytułem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu m-ki M. (...) o nr rej. (...) ,00 zł tytułem zwrotu kosztów sporządzonej prywatnej opinii technicznej dla w/w pojazdu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od kwoty 15 800 zł od dnia 26.04.2016r. do dnia zapłaty i od kwoty 45- zł od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty, a także zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

VII C 778/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 778/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda P. W. kwotę 14.523,55 zł (czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote
Czytaj więcej»

VII C 796/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-10-03

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII Cupr 796/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2014 r. Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 3 października 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda B. M. kwotę 1.107,00 zł (tysiąc sto siedem złotych 00/100) z
Czytaj więcej»

VII C 791/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-09-10

Data publikacji: 2015-12-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 791/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2014 r. Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. R. i M. R. przeciwko I. P. o wydanie I oddala powództwo; II nie obciąża powodów obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania. sygn. akt VII C 791/13 UZASADNIENIE Powodowie S. R. i M. R. wnieśli o
Czytaj więcej»

VII C 796/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2012-11-14

Data publikacji: 2014-09-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 796/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: stażysta Malwina Markowska po rozpoznaniu w dniu 31 października 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko F. Z. o ustalenie oddala powództwo. sygn akt VII C 796\12 UZASADNIENIE Powód A. R. wniósł o ustalenie , że nieruchomość zabudowana położona w L. przy ul.(...) dla której Sąd
Czytaj więcej»

VII C 816/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 816/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: Stażysta Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. H. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki J. H. kwotę 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od kwot:
Czytaj więcej»

VII C 823/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2013-05-31

Data publikacji: 2014-06-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 823/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Legnicy VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: Stażysta Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda Ł. S. kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 08
Czytaj więcej»

VII C 881/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-11-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 881/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Andrzej Janas po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. przeciwko E. W. i J. W. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych E. W. i J. W. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą we W. kwotę 3.600,00 zł
Czytaj więcej»

VII C 863/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Legnicy

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2016-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: VII C 863/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L. w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Renata Mierzwicka Protokolant: sekr. sądowy Teresa Rakieć po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 1 zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powoda J. G. kwotę 9.406,11 zł (dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych jedenaście groszy) wraz z o
Czytaj więcej»