Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 186/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2013-06-11

Sygn. akt: VIII K 186/13

2 Ds. 661/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 czerwca 2013r.

Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Barbara Czyżycka

Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Kudłaty

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy Katarzyny Małeckiej

po rozpoznaniu dnia 11 czerwca 2013r.

sprawy przeciwko:

R. S. (1)

s. A. i N.

ur. (...)

w O.

oraz

K. W.

syna J. i B.

ur. (...)

w L.

oskarżonym o to, że :

I.  w dniu 30 września 2012r w P. działając wspólnie i w porozumieniu włamali się do zbiornika z paliwem samochodu ciężarowego marki S. o nr rej (...) poprzez przekręcenie wkładki zamka a następnie z wnętrza zbiornika zabrali w celu przywłaszczenia paliwo w postaci oleju napędowego w ilości 360 litrów o łącznej wartości 2059,20 zł na szkodę G. S. przy czym K. W. czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 20.11.2009r o sygn II K 524/09 za czyny z art.279 §1 kk w zw z art.64 § 1 kk i z art.291 § 1 kk na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, którą m.in. odbył w okresach od 12.12.2008r do 30.04.2009r i od 26.11.2009r do 05.05.2010r., od 12.08.2010r do 19.12.2010r

tj. o czyn z art.279 §1 kk, a w stosunku do K. W. o czyn z art.279 §1 kk w zw art.64 § 2 kk

a nadto K. W. o to, że:

II.  w dniu 10 listopada 2012r w L.działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zabrał w celu przywłaszczenia wkrętarko - wiertarkę firmy M.o wartości 398 zł czym działał na szkodę marketu C.przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio skazanym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 20.11.2009r o sygn II K 524/09 za czyny z art.279 §1 kk w zw z art.64 § 1 kk i z art.291 § 1 kk na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności, którą m.in. odbył w okresach od 12.12.2008r do 30.04.2009r i od 26.11.2009r do 05.05.2010r., od 12.08.2010r do 19.12.2010r

tj. o czyn z art. 278 §1 kk w zw art. 64 § 1 kk

I.  uznaje oskarżonego R. S. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 279 § 1 kk i za to na podstawie art. 279 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, a na podstawie art. 33 § 2 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych,

II.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu R. S. (1) na poczet orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 30.09.2012r. do dnia 01.10.2012r.,

III.  uznaje oskarżonego K. W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 279 § 1 kk w zw z art. 64 § 2 kk z tym, że jako podstawę recydywy przyjmuje wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 16.07.2003r. sygn akt IIK 500/03 skazujący K. W. za czyn z art. 279 § 1 kk w zw z art. 12 kk i art. 279 § 1 kk i art. 13 § 2 kk w zw z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył od dnia 03.01.2005r. do dnia 28.03.2006r. i od dnia 06.12.2007r. do dnia 11.02.2008r. i za to na podstawie art. 279 § 1 kk w zw z art. 64 § 2 kk wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

IV.  uznaje oskarżonego K. W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt II części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk z tym, że jako podstawę recydywy przyjmuje wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 29.06.2005r. sygn akt IIK 449/03 objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 20.11.2009r. sygn akt IIK 524/09 skazujący K. W. za czyn z art. 291 § 1 kk na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, którą odbył w ramach wyroku łącznego od dnia 19.11.2001r. do dnia 21.03.2002r. oraz od dnia 12.08.2008r. do dnia 30.04.2009r. i od dnia 22.11.2009r. do dnia 05.05.2010r. i za to na podstawie art. 278 § 1 kk w zw z art. 64 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

V.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego K. W. w pkt II i III wyroku kary pozbawienia wolności i jako karę łączną wymierza mu karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

VI.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu K. W. na poczet orzeczonej wobec niego kary pozbawienia wolności okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 30.09.2012r. do dnia 01.10.2012r.,

VII.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci: karnistrów plastikowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych na k. 53 pod poz. 13 i 15, przewodów z tworzywa opisanych w wykazie dowodów rzeczowych na k. 53 pod poz. 14, lejka opisanego w wykazie dowodów rzeczowych na k. 53 pod poz. 16, reklamówki opisanej w wykazie dowodów rzeczowych na k. 153 pod poz. 2 oraz księdze depozytów pod poz. 13/13,

VIII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego K. W. od ponoszenia kosztów postępowania i nie wymierza mu opłaty,

IX.  na podstawie art. 627 kpk i art. 633 kpk zasądza od oskarżonego R. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 130 (sto trzydzieści) złotych oraz wymierza mu opłatę w kwocie 280 (dwustu osiemdziesięciu) złotych.

___________________________________________________________________________

Sygn. Akt. VIII K 186/13

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 września 2012r. oskarżeni K. W. i R. S. (2) wraz z D. P. postanowili dokonać kradzieży oleju napędowego. Zabrali do samochodu marki K. (...) stanowiącego własność R. S. (2) pojemniki plastikowe, dwa węże do spuszczania paliwa i lejek. Przedmioty te włożyli do wypożyczonej przyczepki podpiętej do samochodu. W nocy mężczyźni pojechali tym samochodem do P., gdzie na ul. (...) stał zaparkowany samochód marki S. o nr rej. (...) stanowiący własność G. S.. W zbiorniku paliwa zamkniętym na kluczyk było 450 litrów paliwa. Mężczyźni umówili się , że K. W. i D. P. będą spuszczać paliwo, a R. S. (2) za jakiś czas przyjedzie po nich. K. W. i D. P. siłą przekręcili wkładkę zamka do zbiornika z paliwem, a następnie do wnętrza zbiornika włożyli wąż i spuszczali do plastikowych kanistrów olej napędowy, który odbierał R. S. (2). Mężczyźni spuścili 360 litrów oleju o łącznej wartości 2059,20 zł na szkodę G. S..

Dowody:

-zawiadomienie o przestępstwie k. 6-11,

-materiał poglądowy k.11,

-wykaz dowodów rzeczowych k. 53,

-protokół oględzin k. 62-63,

-wyjaśnienia oskarżonego R. S. (2) k. 41, 274,

-wyjaśnienia oskarżonego K. W. k. 44, 274

W dniu 10 listopada 2012r oskarżony K. W.będąc w markecie C. zabrał w celu przywłaszczenia wkrętarko - wiertarkę firmy (...)o wartości 398 zł. Wiertarka została odzyskana.

Dowód:

-zawiadomienie o przestępstwie k. 133, 135,

-płyta CD z nagraniem zdarzenia k. 151,

-protokół z odtworzenia utrwalonych zapisów k. 163,

-materiał poglądowy k. 164-192,

-wykaz dowodów rzeczowych k. 152, 153,

-wyjaśnienia oskarżonego K. W. k. 150, 274,

K. W. ma 47 lat, jest rozwiedziony, żyje w konkubinacie, ma 9 dzieci, z czego na utrzymaniu czworo, z zawodu jest szwaczem, pobiera zasiłek z MOPS w kwocie 550 zł. Oskarżony był wielokrotnie karany, w tym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 29.06.2005r. sygn. akt IIK 449/03 objętym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 20.11.2009 r. sygn. akt IIK 524/09 za czyn z art. 291 § 1 kk na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, którą odbył w ramach wyroku łącznego od dnia 19.11.2001r. do dnia 21.03.2002r. oraz od dnia 12.08.2008r. do dnia 30.04.2009r. i od dnia 22.11.2009r. do dnia 05.05.2010r.

W czasie popełnienia przestępstw oskarżony K. W. przebywał na przerwie w karze. Przeciwko niemu toczy się kolejne postępowanie o przestępstwo przeciwko mieniu.

Oskarżony K. W. w grudniu 2011 roku przebywał przez 4 dni w szpitalu w J. z powodu zawału serca, wypisał się ze szpitala na własne żądanie. W lipcu 2012 roku oskarżony przebywał przez 4 dni w szpitalu w L. z powodu choroby niedokrwiennej serca. W maju 2012 oskarżony przebywał jeden dzień w szpitalu.

Dowód:

-dane osobowe oskarżonego K. W. k. 44, 150, 157, 274,

-karta karna oskarżonego K. W. k. 100-104,

-odpisy prawomocnych wyroków skazujących oskarżonego k. 105,107-108, 109,111-113,115-117, 211,

-kserokopia dokumentacji lekarskiej k. 288, 293.

Sąd zważył co następuje:

Wniosek o uzasadnienie został złożony wyłącznie przez oskarżonego K. W. więc sąd ograniczył rozważania do oskarżonego W.. Materiał dowodowy gromadzony w sprawie pozwala na przypisanie oskarżonemu obu popełnionych przestępstw. Oskarżony został zatrzymany , w przypadku włamania do zbiornika paliwa, na gorącym uczynku, a w przypadku kradzieży wiertarki tuż po popełnieniu czynu, który został zarejestrowany przez kamery przemysłowe, Oskarżony przyznał się do obu występków. W wyniku kontroli oskarżonego przez pracownika ochrony ujawniono przy nim skradzioną wiertarkę, a na miejscu kradzieży z włamaniem do zbiornika ujawniono kanistry i węże gumowe, a w przyczepce podpiętej do samochodu oskarżonego S. jeszcze więcej kanistrów i skradziony olej napędowy.

W konsekwencji sąd uznał, że oskarżony K. W. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona dwóch występków.

W dniu 30 września 2012r. w P. działając wspólnie i w porozumieniu z dwiema innymi osobami włamał się do zbiornika z paliwem samochodu ciężarowego marki S. o nr rej (...) poprzez przekręcenie wkładki zamka, a następnie z wnętrza zbiornika zabrał w celu przywłaszczenia paliwo w postaci oleju napędowego w ilości 360 litrów o łącznej wartości 2059,20 zł na szkodę G. S., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy wielokrotnej, będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 16.07.2003r. sygn.. akt IIK 500/03 za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 279 § 1 kk i art. 13 § 2 kk w zw. z art. 64 § 2 kk na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył od dnia 03.01.2005r. do dnia 28.03.2006r. i od dnia 06.12.2007r. do dnia 11.02.2008r. Wyżej opisanym zachowaniem oskarżony wyczerpał znamiona występku z art. 279 §1 kk w zw. art.64 § 2 kk.

W dniu 10 listopada 2012r w L.oskarżony działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zabrał w celu przywłaszczenia wkrętarko - wiertarkę firmy (...)o wartości 398 zł czym działał na szkodę marketu C., przy czym czynu tego dopuścił się w warunkach recydywy będąc uprzednio skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 29.06.2005r. sygn. akt IIK 449/03 objętym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 20.11.2009r. sygn. akt IIK 524/09 skazujący K. W.za czyn z art. 291 § 1 kk na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, którą odbył w ramach wyroku łącznego od dnia 19.11.2001r. do dnia 21.03.2002r. oraz od dnia 12.08.2008r. do dnia 30.04.2009r. i od dnia 22.11.2009r. do dnia 05.05.2010r. Wyżej opisanym zachowaniem oskarżony wyczerpał znamiona czynu z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

Przy wymiarze kar jednostkowych sąd uwzględnił stopień społecznej szkodliwości czynów, większy w przypadku kradzieży z włamaniem, a mniejszy w przypadku kradzieży wiertarki. Stopień winy oskarżonego był znaczny. Działał umyślnie z zamiarem bezpośrednim osiągnięcia korzyści majątkowej. W przypadku kradzieży z włamaniem działał wspólnie z dwiema innymi osobami, czyn przestępczy był zaplanowany i przemyślany. Sprawcy przygotowali wiele pojemników na paliwo i wynajęli przyczepkę do transportu skradzionego paliwa, co wskazuje na zamiar kradzieży dużej ilości paliwa. Oskarżonego obciąża także działanie w warunkach recydywy. Nadto obu przestępstw dopuścił się będąc na przerwie w karze. Z tych względów kary jednostkowe wymierzone oskarżonemu i kara łączna w oparciu o zasadę kumulacji nie przekraczają stopnia społecznej szkodliwości czynów oraz stopnia winy oskarżonego. Sąd nie znalazł podstaw do warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej, ponieważ wobec oskarżonego nie można przyjąć dodatniej prognozy kryminologicznej. Świadczy o tym fakt, że oskarżony w czasie przerwy w karze popełnił dwa kolejne przestępstwa, a o trzeci czyn toczy się kolejne postępowanie. Oskarżony popełnił kolejne przestępstwa w okresie recydywy, niezależnie od tego był wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. W tej sytuacji stan zdrowia oskarżonego nie może być jedyną przesłaną do warunkowego zawieszenia wykonania kary, ponieważ taka sytuacja prowadziłaby do bezkarności oskarżonego. Tym bardziej, że oskarżony nie leczy się ( ze szpitala po zawale w 2011 roku wypisał się na własne żądanie), nie dba o swoje zdrowie, prowadzi niehigieniczny tryb życia i popełnia kolejne przestępstwa. Na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczono oskarżonemu na poczet orzeczonej wobec niego kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 30.09.2012r. do dnia 01.10.2012r. Na podstawie art. 44 § 2 kk sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci: karnistrów plastikowych, przewodów z tworzywa, lejka i reklamówki, które służyły do popełnienia przestępstw. Na podstawie art. 624 § 1 kpk sąd zwolnił oskarżonego K. W. od ponoszenia kosztów postępowania i nie wymierzył mu opłaty, ponieważ oskarżony nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Zarządzenie:

1.  odnotować w kontrolce,

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć oskarżonemu W.,

3.  kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kafar
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Czyżycka
Data wytworzenia informacji: