Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 211/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2013-06-11

Sygn. akt: VIII K 211/13

1 Ds. 1018/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 czerwca 2013r.

Sąd Rejonowy w Legnicy VIII Wydział Karny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Barbara Czyżycka

Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Kudłaty

bez udziału Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Legnicy

po rozpoznaniu dnia 11 czerwca 2013r.

sprawy przeciwko:

G. M.

ur. (...)

w Z.

syna Z. i J.

T. L.

ur. (...)

w L.

s. W. i E.

oskarżonym o to, że :

I w dniu 27 listopada 2012r. w L. działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci 4 sztuk obciążników sekcji trakcyjnej czym spowodowali łączne straty w wysokości 320 zł na szkodę (...) S.A. Zakład (...) we W.,

to jest o czyn z art. 278 § 1 kk i art. 254a kk w zw z art. 11 § 2 kk

oraz Ł. B.

ur. (...)

w L.

s. M. i E.

i G. M.

oskarżonym o to, że:

II w dniu 09 czerwca 2012r. na linii kolejowej nr 284, szlaku P. M.J., działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci 16 sztuk obciążników sekcji trakcyjnej czym spowodował łączne straty w wysokości 1815 zł na szkodę (...) Zakład (...)w W.,

to jest o czyn z art. 278 § 1 kk i art. 254a kk w zw z art. 11 § 2 kk

III w okresie od dnia 09 czerwca 2012r. do dnia 15 czerwca 2012r. na linii kolejowej nr 284, szlakP. M.J.działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci 24 sztuk obciążników sekcji trakcyjnej czym spowodowali łączne straty w wysokości 1680 zł na szkodę (...) S.A. Zakład (...)kolejowych w W.,

to jest o czyn z art. 278 § 1 kk i art. 254a kk w zw z art. 11 § 2 kk

IV w okresie od dnia 09 czerwca 2012r. do dnia 26 czerwca 2012r. na linii kolejowej nr 284, szlak P. M.J.działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci 15 sztuk obciążników sekcji trakcyjnej czym spowodowali łączne straty w wysokości 1425 zł na szkodę (...) S.A. Zakład (...)w W.,

to jest o czyn z art. 278 § 1 kk i art. 254a kk w zw z art. 11 § 2 kk

V w dniach 09/10 października 2012r. na linii kolejowej nr 284 szlak P. M.J.działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu przywłaszczenie mienia w postaci 20 sztuk obciążników sekcji trakcyjnej czym spowodowali łączne straty w wysokości 3300 zł na szkodę (...) S.A. Zakład (...)w W.,

to jest o czyn z art. 278 § 1 kk i art. 254a kk w zw z art. 11 § 2 kk

oraz Ł. B.

o to, że:

VI w dniu 10 października 2012r. na linii kolejowej nr 284, szlak P. M.J.z lokaty słupa nr 16/18 usiłował dokonać zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci 4 sztuk obciążników sekcji trakcyjnej wartości ogólnej 380 zł, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli z uwagi na brak możliwości pokonania zabezpieczenia czym działał na szkodę (...) S.A. Zakład (...)w W.,

to jest o czyn z art. 13 § 1 kk w zw z art. 278 § 1 kk

I.  uznaje oskarżonego G. M. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt I, II, III, IV i V części wstępnej wyroku stanowiących ciąg występków z art. 278 § 1 kk i art. 254 a kk w zw z art. 11 § 2 kk z tym ustaleniem, że wartość jednego obciążnika ustala na kwotę 70 złotych i przyjmuje, że straty wyrządzone czynem I - wyniosły kwotę 280 złotych, czynem II - wyniosły kwotę 1120 złotych, czynem III - wyniosły kwotę 1680 złotych, czynem IV – wyniosły kwotę 1050 złotych i czynem V – wyniosły kwotę 1400 złotych i za to na podstawie art. 254 a kk i art. 11 § 3 kk i art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego G. M. kary pozbawienia wolności na okres próby 3 (trzech) lat,

III.  na podstawie art. 72 § 2 kk zobowiązuje oskarżonego G. M.do naprawienia części szkody wyrządzonej przestępstwami poprzez zapłatę na rzecz (...) Zakład (...)w W.kwoty 2625 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) złotych w terminie 2 (dwóch) lat od uprawomocnienia się wyroku,

IV.  uznaje oskarżonego Ł. B. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w pkt II, III, IV i V części wstępnej wyroku stanowiących ciąg występków z art. 278 § 1 kk i art. 254 a kk w zw z art. 11 § 2 kk z tym ustaleniem, że wartość jednego obciążnika ustala na kwotę 70 złotych i przyjmuje, że straty wyrządzone czynem II - wyniosły kwotę 1120 złotych, czynem III - wyniosły kwotę 1680 złotych, czynem IV – wyniosły kwotę 1050 złotych i czynem V – wyniosły kwotę 1400 złotych i za to na podstawie art. 254 a kk i art. 11 § 3 kk i art. 91 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

V.  uznaje oskarżonego Ł. B. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 13 § 1 kk w zw z art. 278 § 1 kk z tym ustaleniem, że wartość jednego obciążnika ustala na kwotę 70 złotych i przyjmuje, że wartość obciążników, które oskarżony zamierzał zabrać wynosiła kwotę 280 złotych i za to na podstawie art. 14 § 1 kk w zw z art. 278 § 1 kk wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

VI.  na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego Ł. B. w pkt IV i V wyroku kary pozbawienia wolności i jako karę łączną wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

VII.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego Ł. B. kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby 3 (trzech) lat,

VIII.  na podstawie art. 72 § 2 kk zobowiązuje oskarżonego Ł. B.do naprawienia części szkody wyrządzonej przestępstwami poprzez zapłatę na rzecz (...) Zakład (...)w W.kwoty 2625 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) złotych w terminie 2 (dwóch) lat od uprawomocnienia się wyroku,

IX.  uznaje oskarżonego T. L. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt I części wstępnej wyroku stanowiącego występek z art. 278 § 1 kk i art. 254 a kk w zw z art. 11 § 2 kk z tym ustaleniem, że wartość jednego obciążnika wynosi kwotę 70 złotych i przyjmuje, że wartość obciążników, które oskarżony zabrał wynosiła kwotę 280 złotych i za to na podstawie art. 278 § 1 kk przy zastosowaniu art. 58 § 3 kk i art. 33 § 1 i 3 kk orzeka wobec niego karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych każda,

X.  na podstawie art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu T. L. na poczet orzeczonej wobec niego kary grzywny okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w dniu 17.02.2013r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dziennym stawkom grzywny po 10 zł każda,

XI.  na podstawie art. 627 kpk i art. 633 kpk zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie po 63 (sześćdziesiąt trzy) złote oraz wymierza im opłaty G. M. i Ł. B. po 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, a oskarżonemu T. L. 100 (sto) złotych.

__________________________________________________________________________

Sygn. Akt VIII K 211/13

UZASADNIENIE

Oskarżeni Ł. B.i G. M.w dniu 09 czerwca 2012r. na linii kolejowej nr 284, szlaku P. M.J., zabrali 16 obciążników sieci trakcyjnej o wartości 1120 zł na szkodę (...) S.A. Zakład (...)w W.. Wartość jednego obciążnika wynosi 70 zł.

Dowód :

protokół oględzin miejsca kradzieży obciążników k. 123,

zawiadomienie o przestępstwie k. 124, 125, 131,

materiał poglądowy k. 127,

protokół zatrzymania rzeczy k. 56-58,

formularze przyjęcia odpadów metali na nazwisko Ł. B. k. 59-78,

formularze przyjęcia odpadów metali na nazwisko G. M. k. 79-83-114,

protokół wizji lokalnej z udziałem oskarżonego G. M. k. 116-117,

wyjaśnienia oskarżonego G. M. k. 30, 115, 238, 306,

wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 307,

W okresie od dnia 09 czerwca 2012r. do dnia 15 czerwca 2012r. oskarżeni M.i B.na linii kolejowej nr 284, szlak P. M.J.zabrali 24 obciążniki sieci trakcyjnej o wartości 1680 zł na szkodę (...) S.A. Zakład (...)kolejowych w W.. Wartość jednego obciążnika wynosi 70 zł.

Dowód:

protokół oględzin miejsca kradzieży obciążników k. 138-139,

zawiadomienie o przestępstwie k. 140-142, 144-145,

materiał poglądowy k. 148,

protokół zatrzymania rzeczy k. 56-58,

formularze przyjęcia odpadów metali na nazwisko Ł. B. k. 59-78,

formularze przyjęcia odpadów metali na nazwisko G. M. k. 79-83-114,

protokół wizji lokalnej z udziałem oskarżonego G. M. k. 116-117,

wyjaśnienia oskarżonego G. M. k. 30, 115, 238, 306,

wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k.307,

W okresie od dnia 09 czerwca 2012r. do dnia 26 czerwca 2012r. oskarżeni Ł. B.i G. M.na linii kolejowej nr 284, szlak P. M.J.zabrali 15 obciążników sieci trakcyjnej o wartości 1050 zł na szkodę (...) S.A. Zakład (...)w W.. Wartość jednego obciążnika wynosi 70 zł.

Dowód:

protokół oględzin miejsca kradzieży obciążników k. 159-160, 162-163,

zawiadomienie o przestępstwie k. 166, 169,

materiał poglądowy k. 161, 164,

protokół zatrzymania rzeczy k. 56-58,

formularze przyjęcia odpadów metali na nazwisko Ł. B. k. 59-78,

formularze przyjęcia odpadów metali na nazwisko G. M. k. 79-83-114,

protokół wizji lokalnej z udziałem oskarżonego G. M. k. 116-117,

wyjaśnienia oskarżonego G. M. k. 30, 115, 238, 306,

wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 307,

W dniach 09/10 października 2012r. Oskarżeni G. M.i Ł. B.na linii kolejowej nr 284 szlak P. M.J.zabrali w 20 obciążników sieci trakcyjnej o wartości 1400 zł na szkodę (...) S.A. Zakład (...)w W..

Dowód:

protokół oględzin miejsca kradzieży obciążników k. 159-160, 162-163,

zawiadomienie o przestępstwie k. 181-183,

materiał poglądowy k. 161, 164,

protokół zatrzymania rzeczy k. 56-58,

formularze przyjęcia odpadów metali na nazwisko Ł. B. k. 59-78,

formularze przyjęcia odpadów metali na nazwisko G. M. k. 79-83-114,

protokół wizji lokalnej z udziałem oskarżonego G. M. k. 116-117,

wyjaśnienia oskarżonego G. M. k. 30, 115, 238, 306,

wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 307,

W dniu 27 listopada 2012r. w L. oskarżeni G. M. i T. L. zabrali 4 obciążniki sieci trakcyjnej o wartości 280 zł na szkodę (...) S.A. Zakład (...) we W.. Wartość jednego obciążnika wyniosła 70 zł. Obciążniki oskarżeni sprzedali w punkcie skupu złomu w L.. Obciążniki odzyskano i zwrócono pokrzywdzonemu.

Dowód:

-zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa k. 2-3,

-protokół oględzin miejsca odnalezienia obciążników k. 5-6,

-protokół zatrzymania rzeczy k. 7-9,

-formularz przyjęcia odpadów wystawiony na G. M. k. 10,

-wyjaśnienia oskarżonego G. M. k. 30, 115, 221, 238, 306,

-wyjaśnienia oskarżonego T. L. k. 219, 307,

W dniu 10 października 2012r. oskarżony Ł. B.na linii kolejowej nr 284, szlak P. M.J.z lokaty słupa nr 16/18 próbował zabrać 4 obciążniki sieci trakcyjnej o wartości ogólnej 280 zł, jednak zamierzonego celu nie osiągnął, ponieważ nie mógł pokonania zabezpieczenia czym działał na szkodę (...) S.A. Zakład (...)w W.,

Dowód:

wyjaśnienia oskarżonego Ł. B. k. 307,

Oskarżony G. M. ma 23 lata, jest kawalerem, nie ma dzieci, obecnie nie pracuje, utrzymuje się z zapomogi, którą z opieki społecznej otrzymują małoletni bracia po śmierci matki, był dotychczas karany.

dowód:

-dane osobowe oskarżonego G. M. k. 30, 241, 305

-karta karna oskarżonego G. M. k. 46

Oskarżony Ł. B. ma 25 lat, jest kawalerem, nie ma dzieci, z zawodu jest technikiem elektrykiem, obecnie nie pracuje, pozostaje na utrzymaniu matki, nie był dotychczas karany,

dowód:

-dane osobowe oskarżonego Ł. B. k. 234, 242, 306,

-karta karna oskarżonego Ł. B. k. 47,

Oskarżony T. L. ma 24 lata, jest kawalerem, nie ma dzieci, ma wykształcenie zawodowe, z zawodu jest fryzjerem, pracuje jako monter z wynagrodzeniem 1200 zł, był dotychczas karany.

Dowód:

-dane osobowe oskarżonego k. 219, 243, 306,

-karta karna oskarżonego k. 230,

Oskarżony G. M. w toku postępowania przygotowawczego jak i przed sądem przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Podał, że wszystkie skradzione obciążniki sprzedawali w skupie złomu M. w L..

Dowód:

-wyjaśnienia oskarżonego G. M. k. 30, 115, 221,238, 306,

Oskarżony T. L. w toku postępowania przygotowawczego jak i przed sądem przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym stanem faktycznym.

Dowód:

-wyjaśnienia oskarżonego k. 219, 307,

Oskarżony Ł. B. w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami faktycznymi. Utrzymywał, że dopuszczał się kradzieży z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Dowód:

-wyjaśnienia oskarżonego k. 234, 240, 307,

Sąd zważył co następuje:

Materiał dowodowy, zgromadzony w sprawie pozwala na przypisanie oskarżonemu popełnienia zarzucanych im czynów. Oskarżeni przyznali się do stawianych zarzutów i złożyli wnioski o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Sprawstwo oskarżonych B. zostało potwierdzone dowodami sprzedaży złomu, wśród którego były skradzione obciążniki sieci trakcyjnej wystawionymi przez punkt skupu złomu M. oraz protokołami wizji lokalnej . W związku z tym sąd uznał, że wyjaśnienia oskarżonych przyznających się do stawianych zarzutów nie budzą wątpliwości. Sąd nie uwzględnił wniosku oskarżonych o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, ponieważ wniosek zawarty w akcie oskarżenia różnił się od uzgodnień z oskarżonymi.

Przypisując oskarżonym przestępstwa kradzieży obciążników sąd ustalił prawidłowo ich wartość na kwotę 70 zł za jeden obciążnik. Taka kwota wynikała z pism pokrzywdzonych. Sąd nie uwzględnił natomiast kosztów przywrócenia stanu poprzedniego, czyli kosztów ponownego zamontowania obciążników, ponieważ w przypadku zarzutu kradzieży uwzględnia się tylko wartość skradzionej rzeczy, a nie koszty przywrócenia stanu poprzedniego. To wartość skradzionej rzeczy decyduje o tym, czy czyn stanowi przestępstwo, czy wykroczenie, czy też przestępstwo kwalifikowane w stosunku do mienia znacznej wartości. Mając na uwadze powyższe uwagi sąd ustalając wartość przedmiotów kradzieży wziął pod uwagę jedynie wartość obciążników.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i poczynionych ustaleń faktycznych sąd uznał, że oskarżony G. M. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstw kradzieży obciążników sieci trakcyjnej opisanych w pkt I,II, III, IV i V części wstępnej wyroku . Zabierał w celu przywłaszczenia cudze rzeczy ruchome o wartości przekraczającej za każdym razem 250 zł, co stanowi występki z art. 278 § 1 kk. W związku z tym, że obciążniki stanowiły element wchodzący w skład linii kolejowej i ich zabór wywołał przejściowe zakłócenie działania części sieci zachowanie się oskarżonego wyczerpało również znamiona czynu z art. 254 a § 1 kk, co uzasadnia kwalifikację kumulatywną, która oddaje całą zawartość kryminalną czynów oskarżonego. Oskarżony popełnił czyny podobny sposób w krótkich odstępach czasu, więc należało przyjąć, że stanowią ciąg przestępstw, co prowadzi do wymiaru jednej kary na podstawie art. 91 § 1 kk i w oparciu o przepis najsurowszy przy kumulatywnej kwalifikacji, tj. art. 254 a § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk.

Wymierzając oskarżonemu M. karę sąd uwzględnił umiarkowany stopień społecznej szkodliwości czynów wynikający z rodzaju dobra, w które czyny godziły i wartości skradzionego mienia. Jako okoliczność obciążającą sąd uwzględnił umyślny charakter czynów, które były popełniane w celu osiągnięcia nienależnej korzyści majątkowej. Oskarżonego obciąża również to, popełnił pięć występków i z kradzieży obciążników uczynił sobie sposób na zarobienie pieniędzy w łatwy sposób oraz to, że był karany za występki innego rodzaju. Mając na uwadze powyższe sąd uznał, że kara wymierzona oskarżonemu spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze i zadośćuczyni społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Kara ta nie przekracza stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości popełnionych czynów. Oskarżony przyznając się do popełnionych występków wyraził skruchę z powodu ich popełnienia. Oskarżony jest młodym człowiekiem, nie był dotychczas karany za przestępstwa przeciwko mieniu i na obecnym etapie nie jest na tyle zdemoralizowany, aby proces jego resocjalizacji przebiegał w warunkach izolacji więziennej. Z tych względów sąd warunkowo zawiesił oskarżonemu wykonanie wymierzonej kary pozbawienia wolności na trzyletni okres próby zobowiązując oskarżonego do naprawienia części szkody wyrządzonej występkami kradzieży i uznał, że oskarżony będzie w stanie ów obowiązek wykonać w terminie wyznaczonym przez sąd.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i poczynionych ustaleń faktycznych sąd uznał, że oskarżony Ł. B. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstw kradzieży obciążników sieci trakcyjnej opisanych w pkt ,II, III, IV i V części wstępnej wyroku . Zabierał w celu przywłaszczenia cudze rzeczy ruchome o wartości przekraczającej za każdym razem 250 zł, co stanowi występki z art. 278 § 1 kk. W związku z tym, że obciążniki stanowiły element wchodzący w skład linii kolejowej i ich zabór wywołał przejściowe zakłócenie działania części sieci zachowanie się oskarżonego wyczerpało również znamiona czynu z art. 254 a § 1 kk, co uzasadnia kwalifikację kumulatywną, która oddaje całą zawartość kryminalną czynów oskarżonego. Oskarżony popełnił czyny podobny sposób w krótkich odstępach czasu, więc należało przyjąć, że stanowią ciąg przestępstw, co prowadzi do wymiaru jednej kary na podstawie art. 91 § 1 kk i w oparciu o przepis najsurowszy przy kumulatywnej kwalifikacji, tj. art. 254 a § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk. Wymierzając oskarżonemu B. karę sąd uwzględnił umiarkowany stopień społecznej szkodliwości czynów wynikający z rodzaju dobra, w które czyny godziły i wartości skradzionego mienia. Jako okoliczność obciążającą sąd uwzględnił umyślny charakter czynów, które były popełniane w celu osiągnięcia nienależnej korzyści majątkowej. Oskarżonego obciąża również to, popełnił pięć występków i z kradzieży obciążników uczynił sobie sposób na zarobienie pieniędzy w łatwy sposób. Mając na uwadze powyższe sąd uznał, że kara wymierzona oskarżonemu spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze i zadośćuczyni społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Kara ta nie przekracza stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości popełnionych czynów popełnionych w warunkach ciągu przestępstw. Oskarżony wyczerpał również swoim zachowaniem, w dniu 10.10.2012 roku znamiona usiłowania kradzieży czterech obciążników o wartości 280, lecz zaboru nie dokonał z uwagi na brak możliwości zdjęcia obciążników ze słupa trakcyjnego z uwagi na ich zabezpieczenie przed kradzieżą. Takie zachowanie wyczerpało znamiona czynu z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk. Wymierzając oskarżonemu karę za ten czyn sąd uwzględnił niski stopień społecznej szkodliwości czynu, który zakończył się w stadium usiłowania. Sąd uwzględnił te same okoliczności dotyczące osoby sprawcy, które uwzględniono przy wymiarze kary za ciąg przestępstw opisany w pkt VI części dyspozytywnej wyroku. W ocenie sądu kara jednostkowa 3 miesięcy pozbawienia wolności spełni cele kary wobec oskarżonego. Wymierzając karę łączną sąd zastosował zasadę pełnej absorbcji. Czyny są jednorodzajowe, zostały popełnione w wyniku tej samej motywacji i w krótkim odstępie czasu. Oskarżony B. nie był dotychczas karany, wyraził skruchę z powodu popełnienia występków, jest człowiekiem młodym i na obecnym etapie nie jest na tyle zdemoralizowany, aby proces jego resocjalizacji przebiegał w warunkach izolacji więziennej. Z tych względów sąd warunkowo zawiesił oskarżonemu wykonanie wymierzonej kary pozbawienia wolności na trzyletni okres próby zobowiązując oskarżonego do naprawienia części szkody wyrządzonej występkami kradzieży i uznał, że oskarżony będzie w stanie ów obowiązek wykonać w terminie wyznaczonym przez sąd.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i poczynionych ustaleń faktycznych sąd uznał, że oskarżony T. L. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona przestępstwa kradzieży czterech obciążników sieci trakcyjnej opisanego w pkt I części wstępnej wyroku . Zabierał w dniu 27 listopada 2012 roku wspólnie z G. M. w celu przywłaszczenia cudze rzeczy ruchome o wartości przekraczającej razem 280 zł, co stanowi występek z art. 278 § 1 kk. W związku z tym, że obciążniki stanowiły element wchodzący w skład linii kolejowej i ich zabór wywołał przejściowe zakłócenie działania części sieci zachowanie się oskarżonego wyczerpało również znamiona czynu z art. 254 a § 1 kk, co uzasadnia kwalifikację kumulatywną, która oddaje całą zawartość kryminalną czynu oskarżonego. Wymierzając oskarżonemu M. karę sąd uwzględnił umiarkowany stopień społecznej szkodliwości czynu wynikający z rodzaju dobra, w które czyny godziły i wartości skradzionego mienia. Jako okoliczność obciążającą sąd uwzględnił umyślny charakter czynu, który był popełniony w celu osiągnięcia nienależnej korzyści majątkowej oraz to, że był karany za występek innego rodzaju. Mając na uwadze powyższe sąd uznał, że kara grzywny wymierzona oskarżonemu za pośrednictwem art. 58 § 3 kk spełni cele zapobiegawcze i wychowawcze i zadośćuczyni społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Kara ta nie przekracza stopnia winy oskarżonego i społecznej szkodliwości popełnionych czynów. Oskarżony przyznając się do popełnionego występku wyraził skruchę. Oskarżony jest młodym człowiekiem, nie był dotychczas karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Większą korzyść z popełnienia przypisanego przestępstwa osiągnął oskarżony G. M., który był inicjatorem tej kradzieży. Sąd zaliczył oskarżonemu na poczet kary grzywny okres jego zatrzymania.

Sąd nie znalazł podstaw do nałożenia obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego (...) S.A. Zakład (...) we W., ponieważ udowodniono, że oskarżeni na szkodę tego podmiotu dokonali kradzieży jedynie 4 obciążników w dniu 27 listopada 2013 roku i obciążniki te zostały odzyskane i zwrócone pokrzywdzonemu.

Na podstawie art. 627 kpk i art. 633 kpk sąd obciążył oskarżonych kosztami sądowymi i wymierzył im opłaty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kafar
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Czyżycka
Data wytworzenia informacji: